Dzisiaj mamy 14 lutego 2016 (45 dzień roku). Imieniny Walentego i Metodego
ROK DUSZPASTERSKI 2015/16
Nowe życie w Chrystusie
 
WIELKI POST PRZEŻYWANY W WIERZE

 

NABOŻEŃSTWA  WIELKOPOSTNE

 

W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Początek o 17.15. Pierwsze spotkanie w niedzielę, 14 lutego.

 

 

W każdy wielkopostny piątek - Droga Krzyżowa.

O godz. 7.30, 16.30 (dla dzieci i młodzieży), 18.30.

 

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

SPOTKANIE  GRUPY  BIBLIJNEJ

 

W środę, po mszy wieczornej, ok. 18.40, kolejne spotkanie grupy biblijnej.

Temat: Księga Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa (Wj 7 - 20, Pwt 5 - 6).

Serdecznie zapraszamy.

 

 

 

WITRAŻ  TRÓJCY  PRZENAJŚWIĘTSZEJ

 

W naszym kościele zainstalowany został w ubiegłym tygodniu pierwszy witraż.

Nad głównym wejściem znajduje się wizerunek Trójcy Przenajświętszej, której poświęcony jest nasz kościół i parafia.

Kolejne witraże - po świętach wielkanocnych.

 

 

KOMUNIKAT  PREZYDIUM  EPISKOPATU  POLSKI

 

W związku z obywatelskim projektem prawnym o zmianie ustawy o systemie oświaty w zakresie finansowania nauczania religii pragniemy przypomnieć, że nauczanie religii w szkole wpisuje się w długą historię polskiej edukacji. Mimo wielu różnych przeszkód, nawet podczas zaborów, religia znajdowała się w wykazie przedmiotów nauczania. Wyjątek stanowi około 30-letni okres w czasie rządów władz komunistycznych w Polsce. Dzisiaj Kościół może bez przeszkód prowadzić nauczanie religii w szkołach. Minęły czasy zmagań o swobodę katechizacji. Wielu z nas pamięta, ile to kosztowało ofiar i odwagi ze strony społeczeństwa katolickiego w naszym Kraju. Poprzez przywrócenie nauczania religii w szkole została naprawiona jedna z krzywd, która spotkała ludzi wierzących w czasach systemu totalitarnego.

 

1. Szanując opinię obywateli podpisanych pod wskazanym wyżej projektem, należy wziąć pod uwagę wolę kilku milionów rodziców i uczniów, którzy chcą nauki religii w szkołach w obecnej formie i na obowiązujących zasadach. Zgodnie z danymi przekazanymi przez diecezje do Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w roku szkolnym 2014/2015 w lekcjach religii uczestniczyło ponad 87 % dzieci i młodzieży. Biorąc pod uwagę fakt, iż lekcje religii jako przedmiot nieobowiązkowy są organizowane na życzenie rodziców lub pełnoletnich uczniów, na mocy art. 53 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy stwierdzić, że nauczanie religii jest odpowiedzią na rzeczywistą potrzebę obywateli i stanowi poszanowanie konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48).

2. Finansowanie lekcji religii związków wyznaniowych z budżetu państwa nie tylko nie stanowi naruszenia konstytucyjnej zasady bezstronności władz publicznych, ale jest formą realizowania zasady współdziałania Kościołów i innych związków wyznaniowych oraz Państwa dla dobra człowieka i dobra wspólnego (art. 25 ust. 3 Konstytucji RP).

3. Domaganie się przez autorów projektu ustawy, aby nauczanie religii było finansowane przez Kościół lub rodziców, oznacza w istocie dodatkowe obciążenie rodziców – członków Kościoła, których dzieci uczęszczają na katechezę w szkole. Nie można przy tym zapominać, iż zdecydowana większość podatników w Polsce to katolicy, którzy przeznaczają swoje podatki także na finansowanie szkół.

4. Należy ponadto zauważyć, że nauczanie religii w publicznym systemie oświaty ma miejsce w wielu krajach Europy i jest ono finansowane ze środków publicznych. Regulacje prawne w tej materii przyjęte w prawie polskim odpowiadają zatem standardom europejskim. Nie jest bowiem możliwe świadczenie pracy przez pracownika bez ekwiwalentu w postaci wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę.

5. Przypominamy, że nauczanie religii, poza wymiarem ewangelizacyjnym, ma także swój szczególny wymiar humanistyczny i kulturowy. Wprowadza bowiem w historię i kulturę, zarówno duchową, jak i materialną Polski i świata. Nie da się bowiem dobrze zrozumieć historii, kultury, literatury, czy sztuki bez znajomości chrześcijaństwa, w tym również tradycji biblijnej Starego i Nowego Testamentu.

6. Nauczanie religii ma także bardzo ważny aspekt wychowawczy. Dzieci i młodzież mają prawo do tego, aby na lekcji religii rozmawiać o swych problemach, dylematach, obawach i radościach. W praktyce uczący religii są osobami zaufania publicznego. Dlatego nie powinno się odbierać dzieciom i młodzieży okazji do rozmowy o wartościach chrześcijańskich w środowisku szkolnym, tym bardziej w tak ważnym dla nich czasie dorastania i kształtowania charakterów. Badania społeczne jasno wykazują, że formacja religijna wyraźnie przekłada się na jakość codziennego życia i pozytywne wybory człowieka. Szkoła „światopoglądowo neutralna” lub „świecka”, z której religię się wyklucza, przeciwna jest fundamentalnym zasadom wychowawczym. Taka szkoła w rzeczywistości zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą.

7. Dziękujemy katechetom świeckim i duchownym za ich pełen poświęcenia trud nauczania religii, który jest służbą dla młodego pokolenia Polaków. Jesteśmy wdzięczni także władzom świeckim, które – szanując wolę obywateli – troszczą się o właściwą organizację nauczania religii w placówkach oświatowych.


Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący KEP

Abp Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, 02.02.2016 r.

 

 

 

 

 

 

Drukuj...
dodane przez: ks. Krzysztof Rybicki
ostatnia modyfikacja: 13.02.2016 22:59
bezpośredni link: http://trojca.info.pl/d/746
 
WIELKI POST - JESZCE JEDEN W ŻYCIU

 

ŚRODA  POPIELCOWA

 

W środę, 10 lutego, rozpoczynamy Wielki Post.

Msze św. w naszym kościele: 7.00, 9.00, 17.00 i 18.00.

Na każdej mszy - obrzęd posypania głów popiołem.

 

 

Przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę do puszki na potrzeby Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

 

W środę popielcową po mszy św. o 18.00 odbędzie się kolejne spotkanie

z kandydatami do bierzmowania.

 

 

DZIEŃ  CHORYCH

 

W czwartek, 11 lutego, we wspomnienie Matki Boskiej z Lourdes, przypada Światowy Dzień Chorego.

Msza św. dla chorych z możliwością przyjęcia sakramentu namaszczenia zostanie odprawiona o 9.00.

 

 

Pozostałe msze o 7.00, 17.30 i 18.00.

 

 

W piątki Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej:

o 7.30, 16.30 (dla dzieci i młodzieży) oraz o 18.30.

 

W niedziele Wielkiego Postu zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.15.

 

 

Drukuj...
dodane przez: ks. Krzysztof Rybicki
ostatnia modyfikacja: 06.02.2016 20:22
bezpośredni link: http://trojca.info.pl/d/745
 
NA POCZĄTEK LUTEGO

 

Wizyta duszpasterska w naszej parafii dobiegła końca.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyjęli nas w swoich domach.

W modlitwach polecamu Panu Bogu Was, Wasze Rodziny i wszystkie Wasze sprawy.

 

Od poniedziałku, 1 lutego, kancelaria znowu będzie czynna w godzinach:

 9.00 - 10.00

16.00 - 17.30.

 

Msze święte w dni powszednie: 7.00, 17.30 i 18.00.

 

 

 

2 LUTEGO - OFIAROWANIE PAŃSKIE

 

We wtorek, 2 lutego, przypada święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Boskiej Gromnicznej.

Tego dnia zapraszamy na msze święte o 7.00, 9.00 lub 18.00.

Na każdej mszy - obrzęd poświęcenia świec.

 

 

 

Poświęcenie świec dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii odbędzie się w niedzielę, 7 lutego, na mszy św. o 13.00.

 

 

 

GRUPA  BIBLIJNA

 

Na spotkanie grupy biblijnej zapraszamy w środę, 3 lutego.

Początek ok. 18.45 w auli.

 

 

Zakończyliśmy rozważania nad Księgą Rodzaju.

Rozpoczynamy refleksje nad Księgą Wyjścia.

Przed spotkaniem warto przeczytać rozdziały: Wj 1-5 oraz Wj 7,14-14.

 

 

 

Drukuj...
dodane przez: ks. Krzysztof Rybicki
ostatnia modyfikacja: 31.01.2016 17:44
bezpośredni link: http://trojca.info.pl/d/744
 
CZYTANIA NA DZISIAJ ...
dzisiaj: 14.02.2016

Niedziela

I niedziela Wielkiego Postu

czytania: Pwt 26,4-10; Ps 91,1-2.10-15; Rz 10,8-13; Mt 4,4b; Łk 4,1-13
 
POLECAMY ...
Oficjalna strona Archidiecezji Łódzkiej Nauczanie Ojca Świętego Franciszka Opoka Tygodnik Katolicki Niedziela Tygodnik Katolicki Gość Niedzielny Radio Plus Światowe Dni Młodzieży - Kraków 2016 Katolicka Agencja Informacyjna DEON apostol.pl wiara.pl Tygodnik Katolicki Idziemy Radio Jasna Góra Radio Niepokalanów
 
NA STRONIE ...
odwiedziny dzisiaj: 26
odwiedziny ogółem: 58249
odwiedzający w tej chwili: 4